آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر _ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵آیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
فهرست مجلات دارای اعتبار-۱۳۹۷/۱۰/۲۵آیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی - اعلامی دانشگاه آزاد اسلامیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
فرم درخواست شرکت در کنفرانس های خارج از کشورآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی معتبر خارج از کشورآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
گزارش‌نامه علمی (شناسنامه) عضو هیات¬علمی آموزشی متقاضی ارتقا مرتبهآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
بخشنامه تشویق مقالات علمیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
فرم ارزشیاب مقالاتآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
فرم تعهدنامه تشویق مقالاتآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
متمم بخشنامه تشویق مقالاتآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
مجوز تشویق مقالهآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
پایان نامهآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
تخلفات علمیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
تشویق مقالات علمیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
تشویق و رکود اعضای هیات علمیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس هاآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی