مدیر گروه زمین شناسی

مدیر گروه کارشناسی زمین شناسی

خانم دکتر الهام بوستان، استادیار، دکترای ‍ژئوفیزیک و عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،

همکاری خودرا در سال1383 با واحد کرج  آغاز نموده اند.

شروع فعالیت ایشان به عنوان مدیر گروه کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی و کارشناسی زمین شناسی واحد کرج از سال 1395 می باشد.

پست الکترونیک :   boostan@kiau.ac.ir

ادامه رزومه آکادمیک

شماره تماس در دانشکده: 34182871

 

معرفی رشته زمین شناسی:

گروه زمین‌شناسی در سال 1382 در دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج تاسیس شد و از نیمه دوم همان سال اقدام به پذیرش دانشجو مقطع کارشناسی نمود. در حال حاضر (خرداد ماه سال 1387)، تعداد 275 نفر دانشجوی دختر و پسر در این واحد در رشته زمین‌شناسی مشغول به تحصیل هستند.

 گروه زمین‌شناسی دارای سه آزمایشگاه مجهز با فضای آموزشی مناسب و یک کارگاه تهیه مقاطع نازک و صیقلی در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج می‌باشد که در زیر به تعدادی از وسایل آنها اشاره شده‌است:

•         میکروسکوپ پلاریزان                                                    26 دستگاه

•         میکروسکوپ انعکاسی                                                    12 دستگاه

•         لوپ استریومیکروسکوپ                                                 7 دستگاه

•         استریوسکوپ رومیزی آیینه دار                                          31 دستگاه

•         استریوسکوپ صحرایی                                                  15 دستگاه

•         دوربین نقشه‌برداری (نیوو و تئودولیت)                                  17 دستگاه

•         دستگاه تهیه مقاطع نازک                                                  یک مجموعه کامل

•         شیکر و الک‌های مربوطه                                                 2 دستگاه

•         ترازوی دیجیتال                                                           2 دستگاه

•         کلسیمتر برنارد                                                            1 دستگاه

•         کمپاس                                                                     19 دستگاه

 6                                                                     GPS•          دستگاه

•         دوربین مانیتورینگ و عکسبرداری دیجیتال                           1 دستگاه

•         آون                                                                        2 دستگاه

•         هیدرومتر                                                                  3 دستگاه