مدیران گروه فیزیک

مدیر گروه کارشناسی ارشد فیزیک

 دکتر مهرداد منصفی، استادیار، دکترای فیزیک  و عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده علوم  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

شروع فعالیت ایشان به عنوان مدیر گروه کارشناسی ارشد فیزیک و کارشناسی فیزیک واحد کرج از سال 1394 می باشد.

سوابق تحصیلی:                              

دکتری مهندسی مواد، دانشگاه ملی علم و صنعت تایوان، سال 1392

کارشناسی ارشد، مهندسی مواد هسته ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، سال 1378

کارشناسی، فیزیک حالت جامد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، سال 1374

سوابق فعالیت های آموزشی

رتبه علمی:  استادیار رسمی قطعی پایه 12   

عضو هیات علمی تمام وقت گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی کرج از سال   1382 تا کنون

زمینه های پژوهشی

فیزیک سطح و لایه نازک، نانو پوشش ها، سلول های خورشیدی لایه نازک

پست الکترونیک:  m.monsefi@kiau.ac.ir

ادامه رزومه آکادمیک      

شماره تماس در دانشکده: 34182307

          

معرفی گروه فیزیک:

گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از سال 1364 و با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی و گرایش حالت جامد کار خود را آغاز نمود و تاکنون دانشجویان بسیاری را فارغ التحصیل نموده است. از سال 1383 نیز در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش حالت جامد و از سال 1392 در گرایش اتمی مولکولی اقدام به پذیرش دانشجو نموده است.

 

آزمایشگاههای گروه فیزیک

الف -آزمایشگاههای پایه                                      ب-آزمایشگاههای پیشرفته

1- فیزیک پایه 1                                                  1- لایه نشانی

2- فیزیک پایه 2                                                  2- کاربردی و پلاسما

3- فیزیک پایه 3                                                  3- پلاسمای سرد

4-نانو

 

 ج- آزمایشگاههای تخصصی                                     د- کارگاه فیزیک

1-پتیک

2-مبانی الکترونیک

3-فیزیک جدید

4-فیزیک هسته ای

5-لیزر

6-رشد بلور