مدیران گروه ریاضی

مدیر گروه دکتری ریاضی

آقای دکتر مرتضی خدابین، دانشیار، دکترای آمارکاربردی و عضو هیأت علمی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ،همکاری خودرا از سال 1376 با واحد کرج آغاز نموده اند .

پست الکترونیک:  m-khodabin@kiau.ac.ir، amhkhodabin@gmail.com

سوابق آموزشی:

 1. تدریس کلیه دروس آمار، احتمال، فرایند های تصادفی، سری های زمانی  رشته ریاضی واحد های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی و برخی از دانشگاههای دولتی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
 2. تدریس آمار و روش های آماری ، آمار برای مدیران و تحلیل آماری برای دانشجویان رشته مدیریت و حسابداری کلیه مقاطع
 3. تدریس ریاضیات تصادفی  و فرایندهای تصادفی پیشرفته برای مقطع ارشد و دکتری ریاضی
 4. برگزاری کارگاه های تخصصی Spss مقدماتی و پیشرفته برای سازمان های مختلف و دانشگاه آزاد اسلامی
 5. راهنمایی و مشاوره بیش از 80 پایان نامه در مقاطع مختلف ارشد و دکتری برای رشته های مختلف

سوابق اجرایی:

 1. عضو کارگروه تخصصی ریاضیات و آمار منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی به مدت 4 سال
 2. عضو کارگروه تخصصی صلاحیت های عمومی  استان البرز
 3. عضویت در کمیته علمی مرکز تربیت مربی به مدت 2 سال
 4. مدیر داخلی مجله علوم ریاضی به مدت 4 سال
 5. مدیر مسئول مجله علوم ریاضی از سال 1391
 6. مدیر گروه دکتری ریاضی از مهر ماه 1395

سوابق تحقیقاتی:

 1. پژوهشگر برتر سال  93 دانشکده علوم
 2. شرکت در کنفرانس های علمی داخل و خارج از کشور
 3. دارای 4 طرح تحقیقاتی
 4. دارای بیش از 50 مقاله علمی پژوهشی وISI  در مجلات معتبر داخلی و خارجی

شماره تماس: 34182859

 

مدیر گروه کارشناسی کارشناسی ارشد و کارشناسی ریاضی

آقای دکتر محمد مقاصدی، دکترای ریاضی محض شاخه جبر و عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ،همکاری خودرا در سال 1376 با واحد کرج آغاز نموده اند .

شروع فعالیت ایشان به عنوان مدیر گروه کارشناسی ریاضی واحد کرج از تیر ماه سال 1389 می باشد.

شماره تماس: 02634182698

گروه ریاضی از سال 1364 اقدام به پذیرش دانشجو نموده است.