معرفی دانشکده علوم

معرفی دانشکده علوم

دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال 1364 با پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی شیمی کاربردی، فیزیک کاربردی و ریاضی کاربردی تاسیس گردید. این دانشکده دارای  5 گروه آموزشی در مقاطع دکتری تخصصی ، کارشناسی ارشد و کارشناسی شامل 29 رشته تحصیلی و 45 آزمایشگاه و کارگاه می باشد و  فعالیت پژوهشی و آموزشی اساتید این دانشکده دارای جایگاه ویژه ای در واحد می باشند.

 

رشته های تحصیلی مقطع دکتری تخصصی:

دکتری ریاضی کاربردی

دکتری ریاضی - هندسه توپولوژی

دکتری ریاضی - جبر

دکتری ریاضی - آنالیز

دکتری  میکروبیولوژی

دکتری شیمی _ شیمی آلی

دکتری فیزیک 

 

رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد:

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی - آنالیز عددی

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات

کارشناسی ارشد ریاضی - ریاضیات مالی

کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد

کارشناسی ارشد فیزیک - اتمی و مولکولی

کارشناسی ارشد نانو فیزیک

کارشناسی ارشد زیست شناسی - میکروبیولوژی

کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم جانوری – سلولی و تکوینی

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

کارشناسی ارشد شیمی آلی

کارشناسی ارشد شیمی معدنی

کارشناسی ارشد شیمی کاربردی

کارشناسی ارشد علوم و فناوری نانو- نانو شیمی

کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی

کارشناسی ارشد سنجش از دور زمین شناختی

 

رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی :

کارشناسی شیمی کاربردی

کارشناسی فیزیک

کارشناسی ریاضیات و کاربردها

کارشناسی زمین شناسی

کارشناسی زیست شناسی

 

تاریخچه دانشکده: 

دانشکده علوم در سال  1364 فعالیت خود را با پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی شیمی کاربردی، فیزیک کاربردی و ریاضی کاربردی آغاز نمود .پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی دانشکده به شرح زیر می باشد:

1- کارشناسی شیمی کاربردی از سال 1364

2- کارشناسی فیزیک کاربردی از سال 1364

3- کارشناسی ریاضی کاربردی از سال 1364

4- کارشناسی زیست شناسی از سال 1366

5- کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی از سال 1372

6- کارشناسی زمین شناسی از سال 1381

7- کارشناسی ارشد شیمی معدنی از سال 1383

8- کارشناسی ارشد شیمی آلی از سال 1383

9- کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد از سال 1383

10- کارشناسی ارشد ریست شناسی - میکروبیولوژی از سال 1384

11- کارشناسی ارشد شیمی کاربردی از سال1387

12- دکتری ریاضی - تحقیق در عملیات از سال 1387

13- دکتری ریاضی - هندسه توپولوژی از سال 1387

14- دکتری ریاضی – جبر از سال 1387

15- دکتری ریاضی - آنالیز عددی از سال 1387

16- دکتری ریاضی – آنالیز از سال 1387

17- کارشناسی ارشد شیمی تجزیه از سال 1388

18- کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی از سال1389

19- زیست شناسی علوم جانوری – سلولی و تکوینی از سال1389

20- کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی- آنالیز عددی از سال1389

21- کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات از سال1389

22- کارشناسی ارشد فیزیک اتمی مولکولی از سال 1390

23- دکتری میکروبیولوژی از سال 1391

24- دکتری شیمی آلی از سال 1393

25- دکتری فیزیک  از سال 1395

26- کارشناسی ارشد سنجش از دور زمین شناختی از سال 1395

27-  کارشناسی ارشد علوم و فناوری نانو- نانو شیمی  از سال 1395

28-  کارشناسی ارشد نانو فیزیک از سال 1395

29-  کارشناسی ارشد ریاضی- ریاضیات مالی از سال 1395

 

 اسامی روسای  دانشکده به ترتیب ار یدو تاسیس به شرح ذیل می باشد :

1- آقای دکتر احمد نصیراحمدی

2-  آقای مهندس علی خرم بخت

3- آقای دکتر علیرضا هژبری

4- آقای دکتر رضا عزتی

5- آقای دکتر سیدمجید برقعی