اعضای هیات علمی

 

ردیف

نام و نام  خانوادگی

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

پست الکترونیک

1

دکتر عباس احمدی

استاد

شیمی کاربردی

a-ahmadi@kiau.ac.ir  

2

دکتر  اعظم السادات امامی میبدی

استادیار

شیمی تجزیه

azamsadat.emami@kiau.ac.ir

3

دکتر غلام باقری مرندی

دانشیار

شیمی آلی

marandi@kiau.ac.ir 

4

دکتر  حسام باهری

استادیار

شیمی فیزیک

h.baheri@kiau.ac.ir  

5

فاطمه پارسا

مربی

شیمی معدنی

fateme.parsa@kiau.ac.ir  

6

بهزاد جمالی آقباش

مربی

شیمی معدنی

behzad.jamali@kiau.ac.ir  

7

دکتر حبیبه حداد دباغی

استادیار

شیمی تجزیه

habibeh.hadad@kiau.ac.ir  

8

دکتر افشین رجبی خرمی

دانشیار

شیمی تجزیه

a-khorrami@kiau.ac.ir  

9

دکتر محمد حسن زارگزی

استادیار

شیمی فیزیک

mahanaus@kiau.ac.ir  

10

دکتر سمیه سلیمانی امیری

استادیار

شیمی آلی

s.soleimani@kiau.ac.ir  

11

دکتر زهرا عزیزی

استادیار

شیمی فیزیک

zahra.azizi@kiau.ac.ir  

12

دکتر شهربانو فولادی

استادیار

شیمی معدنی

sh-foladi@kiau.ac.ir  

13

دکتر فرحناز کارگر بهبهانی

دانشیار

شیمی آلی

fk.behbahani@kiau.ac.ir  

14

دکتر مهران کرد تبار

استادیار

شیمی آلی

m.kurdtabar@kiau.ac.ir  

15

دکتر الهام کشمیری زاده

دانشیار

مهندسی شیمی

keshmiri@kiau.ac.ir  

16

دکتر علیرضا گلچین

استادیار

شیمی معدنی

golchin@kiau.ac.ir  

17

دکتر بیتا محتاط

دانشیار

شیمی آلی

b-mohtat@kiau.ac.ir  

18

دکتر سمیه مکارم

استادیار

شیمی تجزیه

s.makarem@kiau.ac.ir  

19

دکتر بهروز میرزا

دانشیار

شیمی آلی

 b_mirza@azad.ac.ir

 

 

فهرست اعضای هیئت علمی گروه زمین شناسی

ردیف

نام و نام  خانوادگی

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

پست الکترونیک

1

الهام بوستان  

استادیار

ژئوفیزیک

boostan@kiau.ac.ir  

2

علی سربی   

استادیار

زمین شناسی

ali_sorbi@kiau.ac.ir  

3

کیمیاسادات عجایبی  

استادیار

زمین شناسی

kimiya.ajayebi@kiau.ac.ir  

4

مهدی عمرانی 

استادیار

زمین شناسی

mahdi.omrani@kiau.ac.ir  

5

علیرضا فرخ نیا  

استادیار

زمین شناسی

farrokhnia@kiau.ac.ir  

6

مریم فرمهینی  فراهانی 

استادیار

زمین شناسی

fm.farahani@kiau.ac.ir  

 

 

 

 

 

 

فهرست اعضای هیئت علمی گروه فیزیک

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

پست الکترونیک

1

مریم آقازاده

مربی

فیزیک

maryam.aghazadeh@kiau.ac.ir  

 

2

دکتر خدیجه ایمانی

استادیار

فیزیک

khadije.imani@kiau.acir

3

دکتر سیدمجید برقعی

استادیار

فیزیک

m-borghei@kiau.ac.ir

4

دکتر رویا جعفری علی ملک

استادیار

فیزیک

r.jafari@kiau.ac.ir  

 

5

دکتر فاطمه حاج اکبری

استادیار

فیزیک

fatemeh.hajakbari@kiau.ac.ir  

 

6

مرجان رازانی

مربی

فیزیک

---

7

غلامرضا شایگان راد

استادیار

فیزیک

shayeganrad@kiau.ac.ir  

 

8

دکتر زهره قرآن نویس

استادیار

مهندسی الکترونیک

z.ghorannevis@kiau.ac.ir  

 

9

دکتر معصومه محمودی داریان

استادیار

شیمی فیزیک

m.darian@kiau.ac.ir  

 

10

محمد مرادی

مربی

فیزیک

m.moradi@kiau.ac.ir  

 

11

دکتر حسین ملهم

استادیار

ژئو فیزیک-الکترومغناطیس

molhem@kiau.ac.ir  

 

12

حسین مهرآوران

استادیار

فیزیک

hmehravaran@kiau.ac.ir  

 

13

دکتر مهرداد منصفی

استادیار

مهندسی مواد

m-monsefi@kiau.ac.ir  

 

14

نادره مومنی ترکمان

مربی

فیزیک

nadereh.momeni@kiau.ac.ir  

 

15

زهرا نصرالهی

مربی

فیزیک

---

16

دکتر نیما وزیری

استادیار

مهندسی مکانیک(فیزیک موج)

nima_vaziri@kiau.ac.ir

 

17

دکتر علیرضا هژبری

استاد

فیزیک

hojabri@kiau.ac.ir

18

دکتر کیومرث یاسریان

دانشیار

فیزیک

kiomars.yaserian@kiau.ac.ir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اعضای هیئت علمی گروه ریاضی

ردیف

نام و نام  خانوادگی

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

پست الکترونیک

1

الهام  آزادگان

مربی

ریاضی کاربردی

azadegan@kiau.ac.ir  

2

اصغر ارژنگ حاجی کندی

استادیار

آنالیزعددی

arzhang@kiau.ac.ir  

3

مرتضی ابراهیمی

استادیار

آنالیزعددی

mo.ebrahimi@kiau.ac.ir  

4

بهرام افشار گروسی

مربی

ریاضی کاربردی

afshar@kiau.ac.ir  

5

ناهید جعفری تبریزی

استادیار

آمار

nahid.jafari@kiau.ac.ir  

6

سمیه حقایقی

استادیار

ریاضی محض

s.haghayeghi@kiau.ac.ir  

7

فریده حیدری

استادیار

ریاضی محض

f-heydari@kiau.ac.ir  

8

مرتضی خدابین

دانشیار

آمار

m-khodabin@kiau.ac.ir  

9

حمید رضا خاتمی

مربی

ریاضی کاربردی

h-khatami@kiau.ac.ir  

10

حسام الدین دریلی قرجالار

استادیار

آنالیزعددی

derili@kiau.ac.ir  

11

حمید رضا  رضا زاده ماسوله

مربی

ریاضی کاربردی

h-rezazadeh@kiau.ac.ir  

12

مجید زهره بندیان

استادیار

تحقیق در عملیات

majid.zohrebandian@kiau.ac.ir  

13

بهروز شجاعی

استادیار

آنالیز

shoujaei@kiau.ac.ir  

14

زهره ضرابی زاده

استادیار

آمار

zarabi@kiau.ac.ir  

15

رضا عزتی

استاد

آنالیزعددی

ezati@kiau.ac.ir  

16

ناصر عزیزی

مربی

ریاضی محض

azizin41@yahoo.com

17

مریم عطاری دزفولی

استادیار

ریاضی کاربردی

maryam.attari@kiau.ac.ir  

18

رضا کاظمی متین

دانشیار

تحقیق در عملیات

rkmatin@kiau.ac.ir  

19

فرزام گلگویی

مربی

ریاضی کاربردی

farzam.golgooie@kiau.ac.ir  

20

زهرا مغناطیسی

استادیار

آمار

zahra.meghnatisi@kiau.ac.ir  

21

داود مقصودی شورابی

استادیار

ریاضی محض

maghsoodi.s@kiau.ac.ir  

22

خسرو مالک نژاد

استاد

آنالیزعددی

maleknejad@iust.ac.ir

23

محمد مقاصدی

استادیار

جبر

maghasedi@kiau.ac.ir  

24

الهام السادات هاشمی زاده

استادیار

ریاضی کاربردی

hashemizadeh@kiau.ac.ir  

25

مهدی یوسفی

استادیار

آنالیزعددی

m-yousefi@kiau.ac.ir  

26

اسماعیل یوسفی

مربی

ریاضی کاربردی

esmaeil.yousefi@kiau.ac.ir  

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اعضای هیئت علمی گروه زیست شناسی

ردیف

نام و نام  خانوادگی

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

پست الکترونیک

1

مهدیس ابراهیم زاده   

استادیار

زیست شناسی گیاهی

ebrahimzadeh@kiau.ac.ir  

2

ابراهیم باباپور

استادیار

میکروبیولوژی

 

3

پروین تراب زاده   خراسانی

استادیار

زیست شناسی جانوری

torabzadeh@kiau.ac.ir  

4

حسین ثناگو مطلق  

مربی

فیزیولوژی

s-motlagh@kiau.ac.ir  

5

لیلا  جبل عاملی   

استادیار

میکروبیولوژی

l.jabalameli@kiau.ac.ir  

6

اعظم حدادی      

استادیار

میکروبیولوژی

haddadi@kiau.ac.ir  

7

مهروز دز فولیان  

استادیار

ژنتیک

dezfoulian@kiau.ac.ir  

8

حسین راثی     

استادیار

ژنتیک

h_rassi@kiau.ac.ir  

9

اذر سبکبار          

دانشیار

قارچ شناسی

sabokbar@kiau.ac.ir  

10

بهزاد صالحی      

مربی

میکروبیولوژی

behzadsalehi@kiau.ac.ir  

11

جلال صولتی     

استادیار

فیزیولوژی جانوری

solati@kiau.ac.ir  

12

مونا فرهادی

استادیار

زیست شناسی جانوری

mona.farhadi@kiau.ac.ir  

13

مصطفی قادری

استادیار

ویروس شناسی پزشکی

 

14

نوشین قاضی جهانی  

استادیار

زیست شناسی گیاهی

n.ghazijahani@kiau.ac.ir  

15

زهره مومنی       

استادیار

انگل شناسی

zohreh.momeni@kiau.ac.ir  

16

ناصر هر زندی        

استادیار

میکروبیولوژی

naser.harzandi@kiau.ac.ir