اخبار دانشگاه

کارگاه آموزشی PCR
کارگاه آموزشی PCR

کارگاه آموزشی PCR

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج گروه میکروبیولوژی برگزار می کند: کارگاه آموزشی PCR ( با رویکرد آموزشی و کاربردی)

ادامه مطلب