اطلاعیه _ آخرین فرصت تعیین زمان دفاع از پایان نامه در نیمسال اول ۹۸-۹۷

۰۱ دی ۱۳۹۷ | ۱۷:۵۲ کد : ۶۴۸ اخبار دانشگاه
اطلاعیه _ آخرین فرصت تعیین زمان دفاع از پایان نامه
اطلاعیه _ آخرین فرصت تعیین زمان دفاع از پایان نامه در نیمسال اول ۹۸-۹۷

 

بدینوسیله شرایط و آخرین مهلت تحویل مدارک دفاع و برگزاری جلسه دفاع آن دسته از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری که مایلند تا پایان نیمسال اول98 -97 از پایان نامه یا رساله خود دفاع نمایند به شرح زیر اعلام می شود. بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد و زمان های اعلام شده ، مسئولیت کار متوجه دانشجو خواهد بود و عذری در خصوص نبود آگاهی و عدم اطلاع رسانی مناسب در این خصوص پذیرفته نیست:

1) دانشجویان دوره کارشناسی ارشد  و دکتری موظفند یک عدد CD (حاوی  1. پایان نامه/ رساله تایید شده که مندرجات و محتوای علمی آن کامل باشد،2. فرم ب تکمیل شده) به همراه فرم اعلام آمادگی دفاع تکمیل شده ( با رعایت فاصله زمانی حداقل 10 روز از زمان تحویل تا تاریخ دفاع) خود را حداکثر تا تاریخ 97/10/15 تحویل دفتر امور پژوهشی دانشکده نمایند.

2) در صورت ارائه مدارک لازم ، جلسه دفاع می بایست حداکثر تا تاریخ 97/11/11 برگزار شود.

تذکر مهم 1:دانشجویان مشمول نظام وظیفه می بایست حداکثر تا تاریخ 97/10/30 از رساله یا پایان نامه خود دفاع نمایند.

تذکر مهم2: دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری جهت دریافت فرم اعلام آمادگی دفاع تا قبل از تاریخ 97/10/15  به گروه های آموزشی مربوطه مراجعه نمایند.

تذکر مهم3: دانشجویانی که مدارک اولیه را دریافت نموده اند ، صرفا" در صورت تکمیل و ارائه به موقع مدارک به اداره پژوهش دانشکده می توانند در این نیمسال از پایان نامه یا رساله خود دفاع نمایند.