قابل توجه دانشجویان دکتری ریاضی

تغییر تاریخ برگزاری امتحان جامع برای دانشجویان دکتری ریاضی

۲۰ فروردین ۱۳۹۶ | ۰۱:۲۰ کد : ۱۰۸۸ اطلاعیه ها

 

قابل توجه دانشجویان دکتری ریاضی(تمام شاخه ها)

با توجه به اینکه مصاحبه دوره دکتری تخصصی از تاریخ 1396/4/18 لغایت 1396/4/22 برگزار می شود، تاریخ برگزاری امتحان جامع مجددا تغییر یافته و به صورت کتبی و شفاهی در روز چهارشنبه مورخ 1396/5/4  برگزار خواهد شد.

مدیر گروه دکتری  - 1396/3/22